شماره تماس :

اخبار سیستم

اضافه شدن امکان اختصاص تعداد بازدید روزانه به سایت ها

13 بهمن 1395
امکان اختصاص تعداد بازدیدهای روزانه به سایت های کاربران اضافه شد. با استفاده از این امکان، کاربران می توانند تعداد بازدیدهایی را که در یک روز برای سایت خود در نظر دارند، به آن اختصاص دهند. [...]